Announcement: تلفن تماس-ثبت نام آموزشگاه نقاشی آزادی- کارون

تلفن ۰۲۱-۵۵۷۸۸۳۴۰ همراه ۰۹۰۱۶۴۴۴۳۶۴ کارگاه و آموزشگاه: تهران -خیابان آزادی -خیابان کمیل-ابتدای خیابان کارون پلاک۳۰ واحد یک آدرس دفتر فروش: تهران خیابان آزادی- خیابان کمیل -خیابان شیرازی- مسافرچی تمامی کارها وب سایت کار دست می باشد. امکان سفارش حضوری برای شما دوستان با هماهنگی و تعیین وقت قبلی فراهم شده.جهت تعیین وقت با شماره تلفن های بالا تماس حاصل فرمایید.ام […]

ادامه مطلب

M547

سایز/سانتی متر قیمت/تومان ۱۰۰*۱۰۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۲۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۴۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۶۰ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۸۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ فرم خرید

ادامه مطلب

M546

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۷۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۸۰ ۶۵۰٫۰۰۰ ۱۳۰*۱۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰*۱۲۰ ۹۵۰٫۰۰۰ تمامی کارها وب سایت کار دست و چاپ نیست.تکنیک رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M183

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۱۰۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۲۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰*۱۵۰ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تمامی کارها ،کار دست فرم خرید

ادامه مطلب

M172

  سایز ۱۰۰*۷۰ ۱۲۰*۹۰ ۱۳۰*۱۰۰ ۱۵۰*۱۲۰ قیمت/تومان ۵۵۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تکنیک:رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M131

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۸۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۰۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۲۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۴۰ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تمامی کارهای وب سایت کار دست و چاپ نمی باشد/تکنیک رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M545

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۱۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۲۰ ۹۵۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۴۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۶۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۸۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تمامی کار وب سایت کار دست می باشد و چاپ نیست-تکنیک رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M125

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۸۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۰۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۲۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۴۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۶۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰*۲۱۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تمامی کارها وب سایت کار دست می باشد و چاپ نیست/تکنک رنگ رون فرم خرید

ادامه مطلب

M122

  سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۷۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۹۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۱۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۳۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۵۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰*۲۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تمامی کارهای وب سایت کار دست و چاپ نمی باشد/تکنیک رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M112

سایز/تومان قیمت/تومان ۱۰۰*۷۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۹۰ ۶۵۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۱۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۳۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰*۱۴۰ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۹۰*۱۶۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۰*۲۲۰ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰*۲۵۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تمامی کارهای وب سایت کار دست و چاپ نمی باشد تکنیک رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M544

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۷۰ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۹۰ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۱۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۳۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۵۰ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰*۲۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ فرم خرید

ادامه مطلب

M543

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۲۰*۶۰ ۶۵۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۷۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۸۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۹۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰*۲۰۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تمامی کارها وب سایت کار دست می باشد.تکنیک رنگ روغن فرم خرید

ادامه مطلب

M542

سایز/سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۱۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۲۰ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۴۰ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۶۰ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۸۰ از این سایز به بعد خارج استاندارهای بوده. ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰*۲۰۰ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۲۰*۲۲۰ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تمام کارهای وب سایت کار دست و تکنیک رنگ روغن اجرا میشود. فرم خرید

ادامه مطلب

M541

سایز»سانتیمتر قیمت/تومان ۱۰۰*۱۰۰ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰*۱۲۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰*۱۴۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰*۱۶۰ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰*۱۸۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ فرم خرید

ادامه مطلب
1 2 3 37